time Bây giờ là:
- 14/07/2024

Dàn đề chạm đầu đuôi là gì, các phương pháp tạo dàn đề

Bạn có thể soi chạm đầu đuôi để khoanh vùng dàn đề sẽ đầu tư, từ một chạm đầu hay đuôi bất kỳ bạn sẽ xây dựng được dàn 10 số. Hôm nay Soi cầu 247 sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho bạn cách tạo dàn đề hiệu quả.

Khám phá thông tin về chạm đầu đuôi
Khám phá thông tin về chạm đầu đuôi

Tìm hiểu chạm đầu đuôi là gì?

Chạm đầu đuôi là một dãy số có chung số đầu hoặc số đuôi nhất định, thông thường một chạm đầu hoặc chạm đuôi nhất định sẽ bao gồm 10 cặp số.

Các chạm đầu nổi bật nhất

 • Chạm đầu 0: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 0, điển hình như 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 và 09.
 • Chạm đầu 1: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 1, điển hình như 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19.
 • Chạm đầu 2: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 2, điển hình như 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29.
 • Chạm đầu 3: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 3, điển hình như 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và 39.
 • Chạm đầu 4: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 4, điển hình như 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 và 49.
 • Chạm đầu 5: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 5, điển hình như 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59.
 • Chạm đầu 6: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 6, điển hình như 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 và 69.
 • Chạm đầu 7: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 7, điển hình như 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 và 79.
 • Chạm đầu 8: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 8, điển hình như 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 và 89.
 • Chạm đầu 9: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng chục là 9, điển hình như 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 và 99.

Các chạm đuôi nổi bật nhất

 • Chạm đuôi 0: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 0, điển hình như 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90.
 • Chạm đuôi 1: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 1, điển hình như 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 và 91.
 • Chạm đuôi 2: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 2, điển hình như 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 và 92.
 • Chạm đuôi 3: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 3, điển hình như 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 và 93.
 • Chạm đuôi 4: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 4, điển hình như 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 và 94.
 • Chạm đuôi 5: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 5, điển hình như 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 và 95.
 • Chạm đuôi 6: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 6, điển hình như 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 và 96.
 • Chạm đuôi 7: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 7, điển hình như 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 và 97.
 • Chạm đuôi 8: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 8, điển hình như 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 và 98.
 • Chạm đuôi 9: Bao gồm các cặp số có chữ số hàng đơn vị là 9, điển hình như 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 và 99.
Tìm hiểu chạm đầu đuôi là gì?
Tìm hiểu chạm đầu đuôi là gì?

Cách tìm chạm đầu đuôi chơi lô đề

Nếu bạn muốn tìm chạm đầu đuôi có khả năng về bờ cao trong kỳ quay thưởng tới thì có thể suy xét đến các phương pháp như:

Tìm chạm đầu đuôi theo số 0 giải đặc biệt

Bạn cần quan sát xem trong giải đặc biệt có số 0 ở vị trí chính giữa hay không. Trường hợp có bạn có thể nuôi khung dàn đề đầu 0 đuôi khung trong vòng 3 ngày. Dàn đề này bao gồm 19 số khả năng về bờ rất cao.

Tìm chạm đầu đuôi theo tổng giải đặc biệt

Bạn cần cộng tất cả các chữ số có mặt trong giải đặc biệt lại với nhau thành tổng có 2 chữ số. Chữ số thứ nhất sẽ là chạm đầu, chữ số thứ hai sẽ là chạm đuôi, như vậy bạn sẽ có ngay dàn số đẹp để chơi đề.

Tìm chạm đầu đuôi theo tần suất về bờ

Trong phương pháp này bạn cần phải thống kê tần suất về bờ của các đầu lô và đuôi lô. Sau đó bạn lấy các đầu lô và đuôi lô có tần suất về bờ cao nhất để tạo thành cầu chạm cho dàn đề đánh ngày hôm sau. Ví dụ như đầu 2 và đuôi 3 có tần suất về bờ cao nhất, lúc này, bạn sẽ có dàn số đẹp để đầu tư là 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 03, 13, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93.

Cách tìm chạm đầu đuôi chơi lô đề
Cách tìm chạm đầu đuôi chơi lô đề

Kết luận

Có rất nhiều phương pháp xây dựng chạm đầu đuôi hiệu quả, bạn có thể tham khảo và áp dụng. Với dàn số này, bạn cần phân bổ số vốn đầu tư một cách hợp lý để tối ưu hóa số lãi thu về.